Nova metodologija utvrđivanja kamatnih stopa

Poštovani klijenti,
Hrvatska poštanska banka objavljuje novu Metodologiju utvrđivanja promjenjivih kamatnih stopa na dane kredite i primljene depozite od fizičkih osoba, a koja će biti u primjeni od 12. kolovoza 2019. godine.

Ovim putem vas obavještavamo da se od 12. kolovoza 2019. godine primjenjuje nova Metodologija utvrđivanja promjenjivih kamatnih stopa na dane kredite i primljene depozite od fizičkih osoba.