Najava izmjene Općih uvjeta poslovanja Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za korištenje usluga izravnog bankarstva za poslovne subjekte

Poštovani,
obavještavamo vas da će od 14. rujna 2019. godine u primjeni biti izmijenjeni Opći uvjeti poslovanja Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za korištenje usluga izravnog bankarstva za poslovne subjekte.