Najava izmjene Općih uvjeta poslovanja HPB-a za prihvat kartica na internetu

Poštovani klijenti,

obavještavamo vas da će od 30. rujna 2019. godine u primjeni biti izmijenjeni Opći uvjeti poslovanja HPB-a za prihvat kartica na internetu.