Najava izmjene Općih uvjeta poslovanja Banke za korištenje usluga izravnog bankarstva za poslovne subjekte

Poštovani klijenti,
Obavještavamo vas da će od 11. ožujka 2020. godine u primjeni biti izmijenjeni i dopunjeni Opći uvjeti poslovanja Hrvatske poštanske banke za korištenje usluga izravnog bankarstva za poslovne subjekte kojima se reguliraju prava, obveze i uvjeti korištenja.