Najava izmjene Općih uvjeta poslovanja Banke za korištenje usluga izravnog bankarstva za fizičke osobe

Poštovani klijenti,
Obavještavamo vas da će od 06. travnja 2020. godine u primjeni biti izmijenjeni i dopunjeni Opći uvjeti poslovanja Hrvatske poštanske banke za korištenje usluga izravnog bankarstva za fizičke osobe kojima se reguliraju prava, obveze i uvjeti korištenja.