Najava izmjene Odluke o visini kamatnih stopa u poslovanju sa stanovništvom

Poštovani klijenti,
u skladu s kretanjem visine pasivnih kamatnih stopa na bankarskom tržištu, Hrvatska poštanska banka najavljuje izmjenu kamatnih stopa na nenamjenske depozite u HRK i valutama EUR, USD, AUD, CAD i GBP, na oročene depozite s višekratnim uplatama u valuti HRK, na dječju štednju u HRK, EUR i USD te na dječji račun Kockica.