Najava izmjene Odluke o visini kamatnih stopa u poslovanju sa stanovništvom

Poštovani klijenti,

u skladu s kretanjem visine pasivnih kamatnih stopa na bankarskom tržištu, Hrvatska poštanska banka najavljuje izmjenu kamatnih stopa na nenamjenske depozite u HRK i valutama EUR, CHF, na oročene depozite s višekratnim uplatama u valuti EUR te na dječju štednju u HRK, EUR i CHF.