Najava izmjene Odluke o naknadama i drugim troškovima Hrvatske poštanske banke za usluge u poslovanju s fizičkim osobama

Poštovani klijenti,
obavještavamo vas o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim troškovima Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo u poslovanju s fizičkim osobama koje će biti u primjeni od 25. ožujka 2020. godine.