Najava izmjene Odluke o naknadama i drugim troškovima HPB-a za usluge u poslovanju s poslovnim subjektima

Poštovani,

obavještavamo vas da će od 1. prosinca 2019. godine u primjeni biti izmijenjena i dopunjena Odluka o naknadama i drugim troškovima Hrvatske poštanske banke za usluge u poslovanju s poslovnim subjektima.