Najava izmjene Odluke o naknadama i drugim troškovima HPB-a za usluge u poslovanju s poslovnim subjektima

Poštovani klijenti,
obavještavamo vas o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim troškovima Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo u poslovanju s poslovnim subjektima koje će biti u primjeni od 1. listopada 2019. godine.