Najava izmijene i dopune Odluka o naknadama i drugim troškovima HPB-a za usluge u poslovanju s poslovnim subjektima

Poštovani,
obavještavamo vas da će od 01. veljače 2020. godine u primjeni biti izmijenjena i dopunjena Odluka o naknadama i drugim troškovima Hrvatske poštanske banke za usluge u poslovanju s poslovnim subjektima.