Najava izmijene i dopune Odluka o naknadama i drugim troškovima HPB-a za usluge u poslovanju s poslovnim subjektima

Poštovani,

obavještavamo vas da će od 15. prosinca 2019. godine u primjeni biti izmijenjena i dopunjena Odluka o naknadama i drugim troškovima Hrvatske poštanske banke za usluge u poslovanju s poslovnim subjektima.
Nove naknade za usluge platnog prometa za poslovne subjekte dostupne su na internetskoj stranci www.hpb.hr.

Vaš HPB