HPB Grupa

Velike mogućnosti investiranja

Hrvatska poštanska banka je 100-postotni vlasnik društava HPB Invest d.o.o., HPB Nekretnine d.o.o i HPB Stambena štedionica d.d. koji zajedno čine HPB Grupu.

HPB Grupa

Jadranska banka

Jadranska banka d.d. Šibenik (JABA) osnovana je 1957. godine pod nazivom Komunalna banka Šibenik, a od 1989. posluje pod imenom Jadranska banka. U srpnju 2018. postaje članica HPB Grupe nakon što je Hrvatska poštanska banka (HPB) s Državnom agencijom za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) potpisala ugovor o kupnji, preuzela i dokapitalizirala JABA-u. Nova Uprava u sastavu Mato Filipović (predsjednik) i Alan Herjavec (član) pripremit će JABA-u za skoro pripajanje HPB-u.

HPB Invest

Razmišljate o ulaganju u investicijske fondove? Provjerite mogućnosti investiranja u fondove HPB Investa.

HPB Nekretnine

Za informacije i podršku u poslovanju s nekretninama na raspolaganju su vam usluge HPB Nekretnina.

HPB Stambena štedionica

O vašoj stambenoj štednji uz državna poticajna sredstva brine HPB Stambena štedionica.