HPB Grupa

Velike mogućnosti investiranja

Hrvatska poštanska banka je 100-postotni vlasnik društava HPB Invest d.o.o., HPB Nekretnine d.o.o i HPB Stambena štedionica d.d. koji zajedno čine HPB Grupu.

HPB Invest

Razmišljate o ulaganju u investicijske fondove? Provjerite mogućnosti investiranja u fondove HPB Investa.

HPB Nekretnine

Za informacije i podršku u poslovanju s nekretninama na raspolaganju su vam usluge HPB Nekretnina.

HPB Stambena štedionica

O vašoj stambenoj štednji uz državna poticajna sredstva brine HPB Stambena štedionica.