Edukacija

HPB-u je važna edukacija zaposlenika, ali i klijenata za koje je osmislila programe financijske pismenosti.

Pročitajte i pogledajte kako HPB educira poduzetnike i građane.

Educiramo poduzetnike

Pokrenuti vlastiti posao nije lako – kao ni bilo koji početak. Mladim poduzetnicima, posebno malim i srednjim te početnicima HPB pomaže da se što uspješnije snađu u financijskom labirintu.

Savjeti i zaštita potrošača

HPB je pokrenula projekt edukacije i savjetovanja potrošača. Budite i vi informirani o svojim pravima.