Društvena odgovornost - HPB - Hrvatska poštanska banka

Društvena odgovornost

Kao važan financijski subjekt na hrvatskom tržištu, Hrvatska poštanska banka svjesna je svog utjecaja na okruženje, kao i činjenice da djelovanje i poslovanje u društvu podrazumjeva i konstantnu brigu i poštovanje prema njemu. Briga za gospodarski napredak i ljude utkani su u korporativne vrijednosti banke, a svojim aktivnostima unutar banke i u društvu HPB potvrđuje svoj angažman kao socijalno osvještenog pripadnika zajednice. Društvenu odgovornost HPB iskazuje kroz nekoliko segmenata djelovanja - brigom za zaposlenike i ulaganjem u njihovo osposobljavanje i razvoj, transparentnim poslovanjem i dostupnošću klijentima, pružanjem potpore zajednici u kojoj posluje putem donacija i sponzorstava te brigom za očuvanje okoliša. Izražavajući društvenu odgovornost i dobru volju koja prelazi propisane okvire, Banka nastoji povećati standarde društvenog razvoja, poslati poruku svojim interesnim skupinama te svojim aktivnostima doprinijeti općoj dobrobiti društva.

Znanje je moć

Ulaganje u mlade ljude i obrazovanje te nagrađivanje znanja i truda studenata vrijednosti su koje HPB njeguje već godinama. Pored toga, kreiranjem posebnog paketa proizvoda kao što je HPB Kombinacija Diplomac Banka studentima nastoji omogućiti lakše financijsko poslovanje tijekom studentskog života.

više


HPB i UN Global Compact

Kao članica i potpisnica najveće svjetske inicijative za društveno odgovorno poslovanje, HPB već niz godina provodi i stalno poboljšava elemente i uvjete odgovornog poslovanja kroz „Izvještaj o napretku" kojeg priprema na godišnjoj razini.

više
 

Zaposlenici u akciji

Pomoći drugima, činiti dobra djela i dati svoj doprinos društvu - vrijednosti su koje njeguju svi zaposlenici Hrvatske poštanske banke. Na to ukazuju plemenite akcije koje samoinicijativno pokreću donirajući svoj osobni angažman.

više
 

 

Zeleni ured

U cilju jače društvene odgovornosti u području ekologije, HPB je početkom 2012. godine usvojila preporuke Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i u svoje poslovanje uvela Zeleni ured - aktivnosti i principe poslovanja koji pridonose očuvanju okoliša.

više
 

 

Donacije

Svojim donacijskim aktivnostima Hrvatska poštanska banka aktivno sudjeluje u brojnim društveno korisnim projektima zajednice u kojoj posluje. Kao društveno odgovoran član društva, Banka svoje donacije usmjerava udrugama, institucijama i pojedincima kojima je pomoć najpotrebnija.

više


Sponzorstva

Sponzoriranjem značajnih i atraktivnih manifestacija, HPB nastoji privući pozornost hrvatske javnosti gradeći tako svoju prepoznatljivost i stvarajući pozitivnu sliku u javnosti. Usmjerenim istupanjem u određenim sferama nacionalnog javnog života Banka želi privući novu publiku te zadržati lojalnost postojeće.

više


Projekti i suradnje

Samostalno te u suradnji s drugim institucijama, Hrvatska poštanska banka podržava, ali i sudjeluje u nizu društveno korisnih projekata.

više