Veliki uspjeh: Jadranska banka pripojena HPB-u

Savršeno provedeno pripajanje Jadranske banke HPB-u; nakon vikenda migracije započinje novo doba najveće banke u hrvatskom vlasništvu

Hrvatska poštanska banka i Jadranska banka u ponedjeljak, 1. travnja 2019. godine započele su poslovati kao jedna banka. Nakon vikenda migracije kojim je završilo najbrže poslovno pripajanje u Hrvatskoj, HPB ima više od 600 tisuća klijenata i 58 poslovnica, a u Šibeniku je otvoren jedan od najvećih regionalnih centara koji će voditi poslovanje u Šibensko-kninskoj županiji.

Zahvaljujem svim svojim klijentima na razumijevanju i strpljenju.

HPB Moja banka