Izmijene Općih uvjeta za korištenje usluga izravnog bankarstva za poslovne subjekte

Obavještavamo vas da će od 24. ožujka 2021. godine u primjeni biti izmijenjeni Opći uvjeti Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za korištenje usluga izravnog bankarstva za poslovne subjekte.

U nastavku pogledajte do kojih je izmjena došlo u Općim uvjetima te nove Uvjete u primjeni od 24. ožujka 2021. godine.