HPB: od 1. siječnja 2020. još niže kamate na kredite građana

Hrvatska poštanska banka od 1. siječnja 2020. snižava kamatne stope na sve vrste kredite građana u otplati s promjenjivom kamatom u skladu s padom nacionalnih referentnih stopa za kune od 0,10 p.p. i eure od 0,09 p.p.

U strukturi prevladaju krediti s promjenjivom kamatnom stopom pa za većinu korisnika HPB-ovih kredita siječanj donosi niže anuitete.

U 2019. HPB je plasirala oko 2 milijarde kuna kredita građanima, uz rast i stambenih i nenamjenskih kredita, a rekord je ostvaren u studenome.