Natječaji

Ministarstvo financija, Katančićeva 5, Zagreb, na temelju Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (NN br. 12/2019), a u vezi s člankom 31. Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN br. 52/18), , objavilo je Javni natječaj za izbor predsjednika i dva člana uprave Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo.

Javni natječaj za izbor predsjednika i dva člana uprave Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

Javni natječaj objavljen je na službenim internetskim stranicama Ministarstva financija, http://www.mfin.hr/hr/zaposlenja