Izravno terećenje i SEPA

SEPA (eng. Single Euro Payments Area) je jedinstveno područje plaćanja u eurima u kojem pravne i fizičke osobe imaju mogućnost zadavanja i primanja plaćanja u eurima pod istim uvjetima, pravima i obvezama neovisno gdje se nalaze.

SEPA područje obuhvaća sve države članice Europske unije te Island, Lihtenštajn, Norveršku, Švicarsku, Monako i San Marino.

Koje su prednosti SEPA-e?

 • Korištenje prihvaćenih pravila i standarda koja su jedinstvena za sve korisnike
 • Mogućnost automatiziranog upravljanja odbijenim porukama i povratima
 • Efikasnije upravljanje likvidnošću i administrativnim troškovima
 • Mogućnost naplate od svih platitelja korištenjem jedinstvenog platnog instrumenta kod ugovaranja izravnih terećenja

SEPA kreditni transferi (SCT)

Kreditne transfere koji se odnose na nacionalna i prekogranična plaćanja u eurima kao i one koji se odnose na nacionalna plaćanja u kunama, Banka izvršava u skladu sa SEPA pravilima i standardima.

SEPA standardi odnose se prvenstveno na zadavanje naloga za plaćanje u formatu platnih poruka za elektronička plaćanja – pain.001 XML poruka prema ISO 20022 standardu.

Korisne informacije:

SEPA izravna terećenja

Od 5. lipnja 2017. HPB pruža uslugu izvršenja SEPA izravnih terećenja prema pravilima HRK SDD sheme.

Usluga SEPA izravnog terećenja pruža mogućnost da primatelj plaćanja inicira platnu transakciju na teret transakcijskog računa platitelja uz prethodnu suglasnost koju platitelj daje primatelju plaćanja.

Preduvjeti za korištenje SEPA izravnog terećenja od strane primatelja plaćanja:

 • Otvoren transakcijski računZa financijsko savjetovanje obratite se HPB stručnom timu. u poslovnoj banci s kojom se ugovara usluga primitka i obrade SDD naloga
 • Ugovaranje usluge primitka i obrade SDD naloga s bankom
 • Primatelj plaćanja mora biti registriran i aktivan u Registru SEPA identifikatora primatelja plaćanja koji vodi Fina
 • Platne transakcije izvršavaju se u skladu s formatom platnih poruka ISO 20022 XML (pain.008)
 • Suglasnosti platitelja
  Platitelji mogu biti:

  • potrošači (Osnovna HRK SDD Shema)
  poslovniZa financijsko savjetovanje obratite se HPB stručnom timu. subjekti (Poslovna HRK SDD Shema)

  Platitelj – poslovni subjekt je obvezan prije prvog iniciranja SDD naloga od strane primatelja plaćanja obavijestiti Banku o novoj Suglasnosti koju je dao primatelju plaćanja kao i o svakoj naknadnoj izmjeni ili otkazu/opozivu .

Koje su prednosti za primatelje plaćanja?

 • Brža i efikasnija naplata
 • Efikasnije upravljanje likvidnošću
 • Mogućnost iniciranja naloga za SEPA izravna terećenja putem jedne poslovne bankeHPB je najveća banka u hrvatskom vlasništvu te je više od 26 godina s vama zahvaljujući povjerenju više od 600000 klijenata.Nudimo kompletnu paletu financijskih proizvoda i usluga. Pozivamo vas d... More
 • Niži troškovi poslovanja (eliminiranje troškova ispisa i dostave uplatnica, opomena…)
 • Automatizacija procesa naplate potraživanja
 • Mogućnost opoziva (prije izvršenja) ili poništenje (nakon izvršenja) iniciranih SDD naloga

Koje su prednosti za platitelje?

 • Pravovremeno i sigurno podmirivanje obveza preuzima izdavateljBanka koja je izdala karticu klijentu na korištenje. računa i Banka
 • Ušteda vremena bez čekanja u redovima
 • Dobivanje informacije o uspješno provedenom plaćanju od strane BankeHPB je najveća banka u hrvatskom vlasništvu te je više od 26 godina s vama zahvaljujući povjerenju više od 600000 klijenata.Nudimo kompletnu paletu financijskih proizvoda i usluga. Pozivamo vas d... More
 • Usluga se može opozvati
  Nakon što je dao suglasnost, platitelj može dodatno u poslovnici Banke definirati posebne uvjete izvršenja:

  – Zabraniti terećenja svog transakcijskog računa za sva SEPA izravna terećenja

  – Zabraniti terećenja svog transakcijskog računa za sva SEPA izravna terećenja inicirana od strane jednog ili više primatelja plaćanja (Crna listaZa financijsko savjetovanje obratite se HPB stručnom timu.)

  – Naložiti terećenje svog transakcijskog računa za SEPA izravna terećenja inicirana od strane jednog ili više primatelja plaćanja (Bijela lista)

  – Ograničiti naplatu SDD naloga po određenoj Suglasnosti na određeni iznos ili periodičnost (tjedno, mjesečno, kvartalno, godišnje) ili oboje

  – Odbiti nalog SEPA izravnog terećenja prije njegovog izvršenja. u bilo kojem trenutku