Plaćanja

Cilj nam je omogućiti brzu, sigurnu i dostupnu uslugu kako bi mogli kvalitetno obavljati sva plaćanja putem naše razgranate poslovne mreže kao i putem internetskog i mobilnog bankarstva.

Platni promet u zemlji

Dostupni smo vam u 57 HPB poslovnice, na 546 bankomata HPB-a te putem široke poslovne mreže Hrvatske pošte i Fine.

Platni promet s inozemstvom

Putem široke korespondentne mreže s ostalim bankama pružamo vam brzo, sigurno i kvalitetno poslovanje s inozemnim partnerima diljem svijeta.

Izravno terećenje i SEPA

Usluga koja primateljima plaćanja omogućuje jednostavnu, brzu i sigurniju naplatu potraživanja od korisnika usluge te efikasnije upravljanje likvidnošću.

HPB usluge u Hrvatskoj pošti i Fini

U više od 900 ureda Hrvatske pošte i u više od 150 poslovnica Fine omogućili smo vam obavljanje gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa.