Krediti u suradnji s Udruženjem obrtnika grada Zagreba

Za što se mogu koristiti krediti za članove Udruženja obrtnika grada Zagreba?

  • Za financiranje svih kratkoročnih potreba obrta
  • Za trajna obrtna sredstva odnosno za financiranje tekućih (kratkoročnih) obveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima, a odnose se na sirovine i materijal, zalihe, ostale proizvodne troškove, plaće, potraživanja od kupaca i opće troškove

Financirajte potrebu za obrtnim sredstvima vašeg obrta i osigurajte stabilno poslovanje.

Koje pogodnosti nudi HPB?

Hrvatska poštanska banka nudi niz ostalih financijskih proizvoda i usluga kojima može brzo, efikasno i fleksibilno odgovoriti na sve potrebe klijenata – članova Udruženja obrtnika grada Zagreba.

Što je potrebno od dokumentacije?