Krediti u suradnji s ministarstvima i jedinicama lokalne i područne samouprave

Zatražite povoljne uvjete kreditiranja uz subvenciju kamatne stope

Program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta

KREDITOM DO USPJEHA 2014.  MJERA 1. – KREDITOM DO KONKURENTNOSTI – Program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta

Program za  mikro, male i srednje subjekte malog gospodarstva i to: trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o., obrti sukladno Preporuci Europske Komisije, te profitne ustanove, a koji ulažu na područje Županije/Grada Zagreba neovisno o sjedištu, odnosno prebivalištu.

Hrvatska poštanska banka potpisala je Ugovor o provedbi Programa „Kreditom do uspjeha 2014, Mjera 1 – Kreditom do konkurentnosti s Ministarstvom poduzetništva i obrta, Gradom Zagrebom i sljedećim županijama:

Zagrebačka, Karlovačka, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Međimurska, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Vukovarsko-srijemska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Zadarska, Dubrovačko-neretvanska županija.

Sredstva za subvenciju kamate osiguravaju Ministarstvo poduzetništva i obrta, Grad Zagreb i uključene županije.

Što se može financirati programom poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta?

Mjera 1. - Kreditom do konkurentnosti u brojkama

*Uz korištenje jamstva Agencije HAMAG-BICRO-a kamata se umanjuje za 0,5% te za subvenciju Ministarstva i Županije/Grada, ovisno o djelatnosti.

Dodatne informacije

  • Rok iskorištenja: do 12 mjeseci
  • Naknada: 0,5% od iznosa odobrenog kredita
  • Visina jamstva: do 1:1,5 visine odobrenog kredita
  • Instrumenti osiguranja povrata kredita: uobičajeni instrumenti osiguranja u kreditnom poslovanju banke.
    – moguće jamstvo Agencije HAMAG- BICRO sukladno Općim uvjetima i Pravilniku o izdavanju jamstava.
  • Status korisnika kredita: ne mora biti deponent Banke

Pogodnosti programa Mjera 1. - Kreditom do konkurentnosti

Sredstva za subvenciju kamate osiguravaju:

  1. Ministarstvo poduzetništva i obrta i to 2% za projekte iz proizvodne djelatnosti i 1% za  projekte iz uslužne djelatnosti
  2. Županija/ Grad Zagreb još dodatno subvencioniraju kamatu prema svojim uvjetima koje možete preuzeti sa sljedećeg popisa: