Okviri za financijsko praćenje

Za što se mogu koristiti Okviri za financijsko praćenje?

Okvire za financijsko praćenje koristite kod učestale potrebe za korištenjem kratkoročnih proizvoda:

  • Kredita za obrtna sredstva
  • Revolving kredita
  • Garancija
  • Akreditiva
  • Pisama namjere

Koje su prednosti korištenja Okvira za financijsko praćenje?