Kratkoročni turistički kredit

Za što se može koristiti kratkoročni turistički kredit?

  • Za financiranje pripreme tekuće sezone
  • Za nabavu hrane, pića i sitnog inventara
  • Za održavanje prostora potrebnih za pripremu turističke sezone
  • Za pokrivanje troškova plaća i režijskih troškova
  • Za obrtna sredstva
  • Za financiranje svih ostalih kratkoročnih potreba u turizmu

Kratkoročni turistički kredit u brojkama

Dinamika otplate kredita ovisi o turističkoj sezoni poduzetnika, a najčešće su to 3 jednake rate koje dospijevaju u kolovozu, rujnu i listopadu tekuće godine

Koje pogodnosti nudi HPB?