Kredit za trajna obrtna sredstva

Za što mogu iskoristiti kredit za trajna obrtna sredstva?

  • Za dugoročno financiranje obrtnih sredstava koja se konstantno upotrebljavaju u poslovnom ciklusu
  • Za dugoročno financiranje obrtnih sredstava potrebnih u proizvodnji
  • Za dugoročno poboljšanje ostalih poslovnih aktivnosti
  • Za refinanciranje dugoročnih kredita u drugim bankama

Koje su prednosti kredita za trajna obrtna sredstva?