Krediti za sve vrste radova na zajedničkim dijelovima stambene zgrade

Za što se može koristiti kredit za suvlasnike stambene zgrade?

  • Za sve vrste radova na stambenoj zgradi, energetsku obnovu zgrade, za otplatu kredita za stambene zgrade ili nabavu opreme i uređaja

Dugoročni kredit za suvlasnike stambene zgrade u brojkama

*Za poboljšanje energetske učinkovitosti redovna kamatna stopaKamatna stopaKamatna stopa (kamatnjak) je stopa prema kojoj se obračunavaju kamate na posuđeni novac, odnosno postotak duga koji dužnik treba platiti vjerovniku kao kamatu, a izražava se u postotku na bazi od ... (kamatnjak) je stopa prema kojoj se obračunavaju kamate na posuđeni novac, odnosno postotak duga koji dužnik treba platiti vjerovniku kao kamatu, a izražava se u postotku na bazi od ... se umanjuje za 0,25 postotnih poena zgradama koje povećaju energetsku učinkovitost minimalno za jedan razred

Koje pogodnosti nudi HPB?

Za upravitelje zgrade, ovisno o broju zgrada kojima upravljaju kreirali smo tri posebna modela pogodnosti. Kontaktirajte nas za detalje posebne ponude.

Što još nudimo?

  • Zbirni izvod u MN formatu za sve podračune (računi 13) dnevno i periodički
  • Oročavanje sredstava pričuve

Poslovne korisnike zanima i sljedeće: