Za što se može koristiti dugoročni turistički kredit?

  • Za adaptaciju, uređenje i opremanje turističkih smještajnih kapaciteta
  • Za nabavu opreme ili dijelova opreme u turizmu
  • Za trajna obrtna sredstva
  • Za refinanciranjeZatražite HPB kredit »U HPB-u kredit možete reprogramirati, refinancirati i zatvoriti sljedećim kreditima:1.) Nenamjenskim kreditima za zatvaranje obveza zatvorite postojeće obveze i/ili dob... More postojećih kredita korištenih za ulaganje u navedene namjene

Dugoročni turistički kredit u brojkama

Koje pogodnosti nudi HPB?