Financiranje

Planirate li širiti ili unaprijediti svoje poslovanje?

Nudimo vam konkretna rješenja za sve vaše financijske potrebe te stručan savjet HPB tima. Pružamo vam brojne mogućnosti financiranja, ali i refinanciranja postojećih obveza.

Kratkoročno financiranje

Za financiranje tekućeg poslovanja i održavanje likvidnosti odaberite kredite s rokom otplate do godinu dana.

Dugoročno financiranje

Za ulaganja u poslovnu opremu, strojeve i ostala trajna obrtna sredstva te za investicije odaberite kredite sa rokom otplate dužim od godinu dana.

Posebni kreditni programi

Odaberite različite oblike financiranja u okviru poslovnih suradnji s HAMAG-BICRO, HBOR-om, EBRD-om, jedinicama lokalne samouprave, gradovima i županijama te udruženjima.

Garancije i akreditivi

Osigurajte jednostavnu, sigurnu i kvalitetnu suradnju sa svojim poslovnim partnerima koristeći garancije i akreditive.