Trgovanje vrijednosnim papirima

Ulaganje u državne obveznice najsigurniji je oblik ulaganja obzirom da za isplatu jamči država.

Obveznice

Obveznice predstavljaju dugoročne vrijednosne papire sa unaprijed određenim rokom dospijeća koji nose fiksni kamatni prihod.