Trgovanje vrijednosnim papirima

Ulaganje u državne obveznice najsigurniji je oblik ulaganjaZa financijsko savjetovanje obratite se HPB stručnom timu. obzirom da za isplatu jamči država.

Obveznice

Obveznice predstavljaju dugoročne vrijednosne papire sa unaprijed određenim rokom dospijeća koji nose fiksni kamatni prihod.