Skrbništvo

Potpuna briga o vašoj imovini u Hrvatskoj i na globalnim tržištima.

Usluga skrbništva

Prepustite skrb nad svojim financijskim instrumentima iskusnom timu skrbništva HPB-a. Postanite naš klijent još danas te prepustite nama da vodimo brigu o vašim financijskim instrumentima.

Usluga skrbništva namijenjena je postojećim i budućim klijentima HPB-a koji posluju s financijskim instrumentima na domaćim i inozemnim tržištima kapitala te je dio širokog spektra usluga s financijskim instrumentima kojeg vam pruža HPB.

Što omogućuje usluga skrbništva?

Hrvatska poštanska banka je članica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD), ima otvoren račun u Clearstream Banking Luxembourg (CBL), koristi uslugu globalnog skrbnika State Street Bank (SSB) te više banaka na regionalnim tržištima: Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Makedonija. Poslove skrbništva obavlja na temelju prethodnog Odobrenja za rad Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) za pružanje investicijskih usluga i obavljanje aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga iz čl. 5 stav. (1) i (2) Zakona o tržištu kapitala.

Usluga depozitara

Osim usluge skrbništva, HPB pruža i uslugu depozitara mirovinskih i investicijskih fondova, sukladno odredbama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima i Zakonu o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, odnosno Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom te Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

Što omogućuje usluga depozitara?