Naknade za financijska tržišta

Naknade HPB-a za posredovanje pri trgovanju financijskim instrumentima u RH.

DIONICE STRUKTURIRANI PROIZVODI
VRSTA NAKNADEVISINA NAKNADE
Vrijednost naloga u kunama
Naknada – kupnjaNaknada – prodajaPDV
Minimalna provizija80,00 kn80,00 knNeoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
0 – 100.000,000,80%0,80%Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
100.000,00 – 500.000,000,50%0,50%Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
više od 500.000,000,40%0,40%Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
OBVEZNICE I DRUGI DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI
VRSTA NAKNADEVISINA NAKNADE
Vrijednost naloga u kunamaNaknada – kupnjaNaknada – prodajaPDV
Minimalna naknada120,00 kn120,00 knNeoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
0 – 1.000.000,000,25%0,25%Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
1.000.000,00 – 5.000.000,000,20%0,20%Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
5.000.000,00 – 10.000.000,000,15%0,15%Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
više od 10.000.000,000,10%0,10%Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
Profesionalni ulagateljibez minimalne naknade, prema dogovoru,  minimalno 0,07%Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
KRATKOROČNI KUNSKI KREDITI ZA KUPNJU FINANCIJSKIH INSTRUMENATA (MARGIN KREDIT)
VRSTA NAKNADEVISINA NAKNADE
Vrsta provizije
Naknada – kupnjaNaknada – prodaja
Margin do 3.000.0000,65% + trošak ugovorne preknjižbe za svaku kupnju0,65% + trošak ugovorne preknjižbe za svaku prodaju
Margin od 3.000.000 do 5.000.0000,50% + trošak ugovorne preknjižbe za svaku kupnju0,50% + trošak ugovorne preknjižbe za svaku prodaju
Margin više od 5.000.0000,40% + trošak ugovorne preknjižbe za svaku kupnju0,40% + trošak ugovorne preknjižbe za svaku prodaju
Naknada za odobrenje kredita0,5% jednokratno od iznosa kredita
Naknada za odobrenje kredita0,7% jednokratno od iznosa kredita (od 1. siječnja 2014.)
Naknada produženja roka povrata kredita0,5% jednokratno od iznosa kredita
Naknada produženja roka povrata kredita0,7% jednokratno od iznosa kredita (od 1. siječnja 2014.)

Napomena: Sve troškove vezane uz odobravanje, osiguranje, korištenje i otplatu kredita plaća Korisnik kredita.

Naknade HPB-a za posredovanje pri trgovanju financijskim instrumentima na inozemnim tržištima
NAKNADE ZA FINANCIJSKO TRŽIŠTE BOSNE I HERCEGOVINE
VRSTA NAKNADENAKNADA ZA KUPNJUNAKNADA ZA PRODAJU
DIONICEMinimalna naknada 39,10 BAM + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Federaciji BiHMinimalna naknada 39,10 BAM + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Federaciji BiH
0,80% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Federaciji BiH0,80% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Federaciji BiH
OBVEZNICEMinimalna naknada 39,10 BAM + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Federaciji BiHMinimalna naknada 39,10 BAM + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Federaciji BiH
0,45% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Federaciji BiH0,45% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Federaciji BiH
NAKNADE ZA FINANCIJSKO TRŽIŠTE CRNE GORE
VRSTA NAKNADENAKNADA ZA KUPNJUNAKNADA ZA PRODAJU
DIONICEMinimalna naknada 20,00 EUR + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Crnoj GoriMinimalna naknada 20,00 EUR + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Crnoj Gori
0,80% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Crnoj Gori0,80% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Crnoj Gori
OBVEZNICEMinimalna naknada 20,00 EUR + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Crnoj GoriMinimalna naknada 20,00 EUR + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Crnoj Gori
0,45% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Crnoj Gori0,45% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Crnoj Gori
NAKNADE ZA FINANCIJSKO TRŽIŠTE MAKEDONIJE
VRSTA NAKNADENAKNADA ZA KUPNJUNAKNADA ZA PRODAJU
DIONICEMinimalna naknada 1.220,00 MKD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u MakedonijiMinimalna naknada 1.220,00 MKD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Makedoniji
0,80% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Makedoniji0,80% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Makedoniji
OBVEZNICEMinimalna naknada 1.220,00 MKD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u MakedonijiMinimalna naknada 1.220,00 MKD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Makedoniji
0,45% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Makedoniji0,45% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Makedoniji
NAKNADE ZA FINANCIJSKO TRŽIŠTE SRBIJE
VRSTA NAKNADENAKNADA ZA KUPNJUNAKNADA ZA PRODAJU
DIONICEMinimalna naknada 1.650,00 RSD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u SrbijiMinimalna naknada 1.650,00 RSD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Srbiji
0,80% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Srbiji0,80% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Srbiji
OBVEZNICEMinimalna naknada 1.650,00 RSD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u SrbijiMinimalna naknada 1.650,00 RSD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Srbiji
0,45% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Srbiji0,45% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Srbiji
Naknade za posredovanje pri trgovanju financijskim instrumentima na svjetskim tržištima kapitala
Redovne naknade
Redovne naknade za financijsko tržište Slovenije
Vrsta naknadeNaknada za kupnjuNaknada za prodajuPDV
DIONICEMinimalna naknada 20 EUR + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u SlovenijiMinimalna naknada 20 EUR + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u SlovenijiNeoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
0,80% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Sloveniji0,80% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Sloveniji
Redovne naknade za financijsko tržište Austrije (Vienna-SE)
Vrsta naknadeNaknada za kupnjuNaknada za prodajuPDV
DIONICE0,5%, min. prov 40€0,5%, min. prov 40€Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
Redovne naknade za financijsko tržište Euronexta (Paris, Amsterdam, Brussels, Lisbon)
Vrsta naknadeNaknada za kupnjuNaknada za prodajuPDV
DIONICE0,5%, min. prov 30€0,5%, min. prov 30€Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
Redovne naknade za financijsko tržište Njemačke (Frankfurt-Xetra)
Vrsta naknadeNaknada za kupnjuNaknada za prodajuPDV
DIONICE0,5%, min. prov 30€0,5%, min. prov 30€Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
Redovne naknade za financijsko tržište Švicarske (Zurich SE-VIRT-X, SWX)
Vrsta naknadeNaknada za kupnjuNaknada za prodajuPDV
DIONICE0,5%, min. prov 50 CHF0,5%, min. prov 50 CHFNeoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
Redovne naknade za financijsko tržište Italije (Borsa Italiana)
Vrsta naknadeNaknada za kupnjuNaknada za prodajuPDV
DIONICE0,5%, min. prov 30€0,5%, min. prov 30€Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
Redovne naknade za financijsko tržište Španjolske (Bolsa de Madrid)
Vrsta naknadeNaknada za kupnjuNaknada za prodajuPDV
DIONICE0,5%, min. prov 30€0,5%, min. prov 30€Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
Redovne naknade za financijsko tržište Australije (Australia Stock Ex.)
Vrsta naknadeNaknada za kupnjuNaknada za prodajuPDV
DIONICE0,7%, min. prov 80 AUD0,7%, min. prov 80 AUDNeoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
Redovne naknade za financijsko tržište Kine (Hong Kong Stock Ex.)
Vrsta naknadeNaknada za kupnjuNaknada za prodajuPDV
DIONICE0,7%, min. prov 600 HKD0,7%, min. prov 600 HKDNeoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
Redovne naknade za financijsko tržište Japana (Tokyo Stock Ex.)
Vrsta naknadeNaknada za kupnjuNaknada za prodajuPDV
DIONICE0,7%, min. prov 5.500 YEN0,7%, min. prov 5.500 YENNeoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
Redovne naknade za financijsko tržište Kanade (Toronto Stock Ex.)
Vrsta naknadeNaknada za kupnjuNaknada za prodajuPDV
DIONICEMinimalna naknada 25 CAD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u KanadiMinimalna naknada 25 CAD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u KanadiNeoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
0,50 % + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Kanadi0,50 % + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Kanadi
Redovne naknade za financijsko tržište Amerike (AMEX, ARCA, Nasdaq, NYSE)
Vrsta naknadeNaknada za kupnjuNaknada za prodajuPDV
DIONICEMinimalna naknada 15 USD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u SADMinimalna naknada 15 USD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u SADNeoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
0,20% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u SAD0,20% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u SAD
Redovne naknade za financijsko tržište Velike Britanije (London Stock Ex.-SETS, IOBE)
Vrsta naknadeNaknada za kupnjuNaknada za prodajuPDV
DIONICE0,5%, min. prov 30£0,5%, min. prov 30£Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
Naknade za web aplikaciju “Moj broker”
Mjesečna naknada za korištenje aplikacije 10,00 kn + PDV
DIONICE I STRUKTURIRANI PROIZVODI za naloge zadane web aplikacijom Moj Broker (ZSE) redovno trgovanje
Vrijednost naloga u kunamaNaknada za kupnjuNaknada za prodajuPDV
Minimalna provizija25,00 kn25,00 knNeoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
0 – 100.000,000,50%0,50%Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
100.000,00 – 500.000,000,40%0,40%Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
više od 500.000,000,30%0,30%Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
Profesionalni ulagateljiPrema dogovoru, minimalno 0,15%Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
DIONICE I STRUKTURIRANI PROIZVODI za naloge zadane web aplikacijom Moj Broker (ZSE) margin trgovanje
Vrijednost naloga u kunamaNaknada za kupnjuNaknada za prodajuPDV
Minimalna provizija25,00 kn25,00 knNeoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
0 – 100.000,000,50% + trošak ugovorne proknjižbe za svaku kupnju0,50% + trošak ugovorne proknjižbe za svaku kupnjuNeoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
100.000,00 – 500.000,000,40% + trošak ugovorne proknjižbe za svaku kupnju0,40% + trošak ugovorne proknjižbe za svaku kupnjuNeoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u
više od 500.000,000,30% + trošak ugovorne proknjižbe za svaku kupnju0,30% + trošak ugovorne proknjižbe za svaku kupnjuNeoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u