Kvaliteta usluge

Slušamo vaš glas i vaše potrebe.

Kakva je naša usluga?

Koji su naši ciljevi?

Standardi kvalitete

HPB je mjesto gdje su istinska briga i posvećenost klijentu na prvom mjestu.

Kontaktirajte nas

Recite nam kakvu smo vam uslugu danas pružili?

Poštovani,

vaša poruka je uspješno poslana.

Zahvaljujemo se na Vašem obraćanju Banci.

Vaša Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo.

Vaš prigovor Banci

Unatoč korištenju najnovije tehnologije i zapošljavanju visoko educiranog i poslu posvećenog osoblja u poslovanju se mogu pojaviti okolnosti kada pružene usluge nisu u skladu sa Standardima kvalitete HPB-a. Ukoliko nam želite izraziti vaše nezadovoljstvo ili podnijeti prigovor upućujemo vas kako podnijeti Prigovor Banci.

Način podnošenja prigovora/pritužbi

 1. Smatrate li da vam je u poslovnom odnosu s Bankom povrijeđeno neko pravo predlažemo da pokušate riješiti spornu situaciju u izravnom usmenom obraćanju Banci, odnosno odgovornoj osobi odgovarajuće organizacijske jedinice, na čiji rad imate primjedbi. U većini slučajeva u toj fazi problem može biti riješen brzo i jednostavno u interesu zaštite vaših prava.
 2. Ako ni nakon razgovora s odgovornom osobom odgovarajuće organizacijske jedinice u Banci niste riješili nesporazum tada predlažemo da se pisanim putem obratite Banci. Vaš prigovor možete uputiti na jedan od ponuđenih načina:

  Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
  Ured za upravljanje kvalitetom usluge
  Jurišićeva 4
  10 000 Zagreb

 3. Pisani prigovor/pritužbu koji upućujete Banci treba sadržavati minimalno sljedeće podatke:
  • osobne podatke podnositelja prigovora/pritužbe (ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv tvrtke pravne osobe),
  • adresu podnositelja prigovora/pritužbe (fizičke odnosno pravne osobe),
  • OIB,
  • detaljan opis događaja ili okolnosti koje su izazvale nezadovoljstvo, a koje su predmet prigovora/pritužbe te dokaz osnovanosti prigovora/pritužbe,
  • adresu za dostavu odgovora.
 4. Vaš će prigovor/pritužbu rješavati odgovorna osoba u čijoj nadležnosti je rješavanje prigovora/pritužbe. Banka će u skladu sa važećim propisima izdati vam Potvrdu o primitku prigovora/pritužbe i očitovati se na vaš prigovor/pritužbu u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora, odnosno u drugim rokovima za pojedine usluge za koje su drugim zakonima propisani drugačiji rokovi. Iznimno, kod složenijih prigovora/pritužbi čije rješavanje može trajati dulje od roka propisanog zakonskim propisima Banka će vas pravovremeno obavijestiti o razlozima odgode i o okvirnom roku u kojem možete očekivati odgovor Banke.
 5. Ako ste nezadovoljni odgovorom ili rješenjem Banke na uloženi prigovor/pritužbu i smatrate da ponovljeni kontakt s Bankom neće doprinijeti rješenju nastale situacije možete o istom obavijestiti nadležnu instituciju, odnosno podnijeti prijedlog za mirenje Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore.

Podnosim prigovor/pritužbu Banci

Poštovani,

potvrđujemo primitak Vašeg prigovora/pritužbe. Banka će se očitovati na Vaš prigovor/pritužbu u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora/pritužbe, odnosno u drugim rokovima za pojedine usluge za koje su drugim zakonima propisani drugačiji rokovi.

Zahvaljujemo se na Vašem obraćanju Banci.

Vaša Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo.