Kvaliteta usluge

Slušamo vaš glas i vaše potrebe.

Kakva je naša usluga?

Koji su naši ciljevi?

Mirenje/alternativno rješavanje potrošačkih sporova

HPB kao prva banka u Hrvatskoj se obvezala na alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

Standardi kvalitete

HPB je mjesto gdje su istinska briga i posvećenost klijentu na prvom mjestu.

Kontaktirajte nas

Recite nam kakvu smo vam uslugu danas pružili?

Pristupanjem ovoj stranici omogućavamo vam podnošenje pohvale, prijedloga ili pitanja. Kako bi naša usluga u budućnosti bila još kvalitetnija te kako bi vam mogli odgovoriti na vaše pitanje ili zahvaliti na pohvali i prijedlogu potrebni su nam vaši osobni podaci. Osim u komunikaciji s vama, vaše osobne podatke koje nam dobrovoljno učinite dostupnima koristit ćemo kako bi unutar Banke pohvalili naše djelatnike putem za to predviđene interne komunikacije, poput direktnog mail-a djelatniku ili objavom pohvale na internim stranicama Banke. Također, pohraniti ćemo ih u sustavima Banke i čuvati 1 godinu od dana zaprimanja radi unaprjeđenja i mjerenja kvalitete usluge i korištenja za obradu u statističke svrhe.

Načela i obrada osobnih podataka dodatno su pojašnjena u Politici zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, javno dostupnoj na internet stranicama Banke www.hpb.hr.

Ukoliko niste suglasni sa korištenjem vaših osobnih podataka na opisani način, vašu pohvalu, prijedlog ili pitanje možete uputiti i anonimno ali u tom slučaju nećemo biti u mogućnosti pisano vam odgovoriti na isto.
Poštovani,

vaša poruka je uspješno poslana.

Zahvaljujemo se na vašem obraćanju Banci.

Vaša Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo.

Vaš prigovor/pritužba Banci

Unatoč korištenju najnovije tehnologije i zapošljavanju visoko educiranog i poslu posvećenog osoblja u poslovanju se mogu pojaviti okolnosti kada pružene usluge nisu u skladu sa Standardima kvalitete HPB-a. Ukoliko nam želite izraziti vaše nezadovoljstvo ili podnijeti prigovor/pritužbu upućujemo vas kako podnijeti prigovor/pritužbu Banci.

Način podnošenja prigovora/pritužbi

 1. Smatrate li da vam je u poslovnom odnosu s Bankom povrijeđeno neko pravo predlažemo da pokušate riješiti spornu situaciju u izravnom usmenom obraćanju Banci, odnosno odgovornoj osobi odgovarajuće organizacijske jedinice, na čiji rad imate primjedbi. U većini slučajeva u toj fazi problem može biti riješen brzo i jednostavno u interesu zaštite vaših prava.
 2. Ako ni nakon razgovora s odgovornom osobom odgovarajuće organizacijske jedinice u Banci niste riješili nesporazum tada predlažemo da se pisanim putem obratite Banci. Vaš prigovor možete uputiti na jedan od ponuđenih načina:
 • osobno u najbližoj poslovnici Banke putem pdf obrasca
 • e-mailom: kvalitetausluge@hpb.hr i hpb@hpb.hr
 • elektronskim putem popunjavanjem obrasca
 • poštom na adresu: Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo,
  Ured za upravljanje kvalitetom usluge,
  Jurišićeva 4, 10 000 Zagreb
 • telefaksom na broj: 01/4707 987.

Prigovori i pritužbe koji se odnose na obradu osobnih podataka podnose se službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail dpo@hpb.hr. Zaprimljeni prigovori i pritužbe koji se odnose na obradu osobnih podataka, bez obzira na način na koji su zaprimljeni proslijedit će se službeniku za zaštitu osobnih podataka. Isti se rješavaju na način i u rokovima uređenim Politikom zaštite osobnih podataka Banke objavljenoj na internetskim stranicama Banke www.hpb.hr, a koji se razlikuju od načina i rokova rješavanja prigovora ili pritužbi na poslovanje Banke opisanih u nastavku.

Prigovor ili pritužba na poslovanje koju podnositelj upućuje Banci treba minimalno sadržavati podatke:

 • osobne podatke podnositelja prigovora (ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv tvrtke ako je podnositelj pravna osoba),
 • adresu podnositelja (fizičke odnosno pravne osobe),
 • OIB,
 • detaljan opis događaja ili okolnosti koje su izazvale nezadovoljstvo, a koje su predmet prigovora ili pritužbe te dokaz osnovanosti prigovora ili pritužbe.

Vaše osobne podatke dajete dobrovoljno te se isti prikupljaju radi vaše nedvojbene identifikacije kao podnositelja i  obrađuju kako bi se riješio prigovor ili pritužba upućivanjem pisanog odgovora. Vaši osobni podaci čuvaju se 11 godina od isteka godine u kojoj je vaš prigovor ili pritužba riješena i koriste za potrebe unaprjeđenja procesa upravljanja prigovorima i pritužbama podnositelja u Banci, izvještavanje nadzornih tijela te za obradu i korištenje u statističke svrhe.

 1. Vaš će prigovor/pritužbu rješavati osoba kojoj je povjereno rješavanje prigovora / pritužbe. Sukladno važećim propisima Banka će se očitovati na prigovor ili pritužbu podnositelja u roku od 10 (deset) dana od dana zaprimanja prigovora ili pritužbe, odnosno u drugim rokovima za pojedine usluge za koje su drugim zakonima propisani duži, drugačiji rokovi. Iznimno, kod složenijih prigovora ili pritužbi čije rješavanje može trajati duže od roka propisanog zakonskim propisima Banka će podnositelju prigovora ili pritužbe u prethodno navedenom roku dostaviti privremeni odgovor u kojem će navesti razloge odgode i kašnjenja odgovora na prigovor ili pritužbu te obavijestiti o roku u kojem će podnositelj prigovora ili pritužbe primiti konačan odgovor Banke. Rok do kojeg će podnositelj prigovora ili pritužbe primiti konačan odgovor neće biti duži od 35 dana od dana zaprimanja prigovora/pritužbe.
 1. Ako ste nezadovoljni odgovorom ili rješenjem Banke na uloženi prigovor/pritužbu i smatrate da ponovljeni kontakt s Bankom neće doprinijeti rješenju nastale situacije imate pravo o tome obavijestiti i podnijeti pritužbu Hrvatskoj narodnoj banci. Ukoliko ste potrošač tada možete podnijeti prijedlog za mirenje u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje mirenje odnosno pokrenuti alternativno rješavanje domaćih i prekograničnih sporova u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova. Ako ste potrošač koji je s Bankom zaključio ugovor o online prodaji ili uslugama imate pravo podnijeti pritužbu putem platforme za online rješavanje sporova.Poveznica na platformu za online rješavanje sporova (Platforma za ORS) je: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.
 1. U svim pokrenutim postupcima alternativnog rješavanja potrošačkih sporova Banka će prihvatiti da se postupak provede kod jednog od izabranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

Podnosim prigovor/pritužbu Banci
Poštovani,

potvrđujemo primitak vašeg prigovora / pritužbe. Banka će se očitovati na vaš prigovor / pritužbu u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora / pritužbe, odnosno u drugim rokovima za pojedine usluge za koje su drugim zakonima propisani drugačiji rokovi.

Zahvaljujemo se na vašem obraćanju Banci.

Vaša Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo.

Načela i pravila obrade osobnih podataka regulirana su Politikom zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, javno dostupnoj na internet stranicama Banke.