Kvaliteta usluge - HPB - Hrvatska poštanska banka

Kvaliteta usluge

Poštovani klijenti,

želimo čuti Vaše mišljenje kako se osjećate u poslovanju sa Hrvatskom poštanskom bankom.


Kako bismo zadovoljili sve Vaše potrebe i ispunili očekivanja, molimo Vas za suradnju. Recite nam, pišite, komentirajte, pitajte. Vaš glas pomoći će nam mjeriti kvalitetu naše usluge i dati mogućnost da se razvijamo i budemo bolji.

Ako ste zadovoljni kvalitetom naše usluge, pohvalite nas. Cijenit ćemo Vašu pohvalu i time ćete nam dati poticaj da budemo još bolji. Recite nam sve Vaše prijedloge, dobrodošli su.

Ako ste nezadovoljni u poslovanju s nama i imate prigovor na rad i usluge Banke, obratite nam se i odgovorit ćemo na svaki Vaš upit kako bismo na vrijeme riješili eventualne nesporazume.

Sve komentare i pitanja molimo Vas uputite nam odmah, odvojite malo vremena i popunite odgovarajući obrazac, a mi ćemo Vam odgovoriti u najbržem mogućem roku.

Poslujem kao (odabrati)*
Ime i prezime/ Naziv tvrtke ili obrta*
Adresa*
Broj telefona/mobitela
E-mail adresa
Odgovor želim putem (odabrati)*
Prilažem (odabrati)*
Segment poslovanja*
Vaše mišljenje (molimo opisno navesti)*

Načini podnošenja prigovora


1

               Smatrate li da Vam je u poslovnom odnosu s Bankom povrijeđeno neko pravo predlažemo da pokušate riješiti spornu situaciju u izravnom usmenom obraćanju Banci, odnosno odgovornoj osobi odgovarajuće organizacijske jedinice, na čiji rad imate primjedbi. U većini slučajeva u toj fazi problem može biti riješen brzo i jednostavno u interesu zaštite Vaših prava.

2

  Ako ni nakon razgovora s odgovornom osobom odgovarajuće organizacijske jedinice u Banci niste riješili nesporazum tada predlažemo da se pisanim putem obratite Banci.

Vaš prigovor možete uputiti na jedan od ponuđenih načina:
 • elektronskim putem popunjavanjem obrasca
 • osobno ili pisanim putem u poslovnicama Banke
 • telefonom pozivanjem Kontakt centra Banke na besplatan broj 0800 472 472,
 • telefaksom na broj: 01/4707 987
 • e-mailom: KvalitetaUsluge@hpb.hr
 • poštom na adresu:
Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
Ured za upravljanje kvalitetom usluge
Jurišićeva 4
10 000 Zagreb

3

  Pisani prigovor koji upućujete Banci treba sadržavati minimalno sljedeće podatke:
 • osobne podatke podnositelja prigovora (ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke pravne osobe),
 • adresu podnositelja prigovora (fizičke, odnosno pravne osobe),
 • OIB,
 • detaljan opis događaja ili okolnosti koje su izazvale nezadovoljstvo, a koje su predmet prigovora te dokaz osnovanosti prigovora,
 • adresu za dostavu odgovora.

4

  Vaš će prigovor rješavati odgovorna osoba u čijoj nadležnosti je rješavanje prigovora.

Banka će u skladu sa važećim propisima izdati Vam Potvrdu o primitku prigovora i očitovati se na Vaš prigovor u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora, odnosno u drugim rokovima za pojedine usluge za koje su drugim zakonima propisani drugačiji rokovi.

Iznimno, kod složenijih prigovora čije rješavanje može trajati dulje od roka propisanog zakonskim propisima Banka će Vas pravovremeno obavijestiti o razlozima odgode i o okvirnom roku u kojem možete očekivati odgovor Banke.


5

  Ako ste nezadovoljni odgovorom ili rješenjem Banke na uloženi prigovor i smatrate da ponovljeni kontakt s Bankom neće doprinijeti rješenju nastale situacije možete o istom obavijestiti nadležnu instituciju, odnosno podnijeti prijedlog za mirenje Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore.


Politiku upravljanja prigovorima u Hrvatskoj poštanskoj banci pogledajte ovdje (PDF dokument).

Svoj prigovor želim podnijeti odmah elektronskim putem.

Ime i prezime/ Naziv tvrtke ili obrta*
Adresa*
OIB*
Broj telefona/mobitela
Broj telefaksa
E-mail adresa
Odgovor želim putem (odabrati)*
Segment poslovanja*
Odnosi sa zaposlenicima banke:
Depoziti i platni promet
Krediti
Usluge izravnog/elektroničkog bankarstva
Stambena štednja/krediti, investicijsko bankarstvo, osiguranja
Stambena štednja/krediti, investicijsko bankarstvo, osiguranja
Opis događaja (molimo opisno navesti)*