IBAN kalkulator

VBDI
Broj računa

Aplikacija IBAN kalkulator pretvara staru konstrukciju bankovnih računa u IBAN konstrukciju prema Odluci o konstrukciji i upotrebi međunarodnog broja bankovnog računa, isključivo temeljem broja računa koji ste upisali u za to predviđeno polje. Izračun je isključivo informativan i ne obvezuje Banku u slučaju eventualnih problema proizašlih korištenjem ove aplikacije.