eBankarstvo

Uvođenje eura u Hrvatskoj

Uvođenje eura u Hrvatskoj
Uveli smo euro!
Uveli smo euro!
Republika Hrvatska je 1. siječnja 2023. kunu zamijenila eurom i postala 20. članica europodručja.

PITANJA I ODGOVORI O EURU

UVOĐENJE EURA I TEČAJ KONVERZIJE
 • Koji je točan datum uvođenja eura?
 • 1. siječnja 2023. godine Hrvatska je uvale euro koji je od tog dana kao nova službena valuta   zamijenio hrvatsku kunu i postao zakonsko sredstvo plaćanja u našoj zemlji.
 • Po kojem tečaju se provodi konverzija kuna u euro?
 • Fiksni tečaj konverzije utvrđen uredbom Vijeća EU je 1 euro = 7,53450 kuna.
 • Je li moguće prilikom preračunavanja koristiti tečaj konverzije različit od fiksnog tečaja?
 • Prilikom preračunavanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti primjenjuje se isključivo fiksni tečaj konverzije u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH.
 • Što se dogodilo na dan uvođenja eura, 1. siječnja 2023.?
 • Na dan uvođenja eura, 1. siječnja 2023. kunska sredstva na računima u bankama i iznosi kredita nominirani u kunama konvertirani su u eure dok je u redovnim radnim danima u bankama, Fini i uredima Hrvatske pošte započela zamjena novčanica i kovanica kuna u euro. Istog dana, 1. siječnja 2023. započelo je 14-dnevno razdoblje dvojnog optjecaja u kojem je bilo moguće gotovinsko plaćanje i kunom i eurom.
ZAMJENA GOTOVOG NOVCA
 • Gdje je i kad moguće gotovinu u kunama zamijeniti za gotov novac eura?
 • Zamjena kuna u euro moguća je u poslovnicama banaka, Fini i uredima Hrvatske pošte tijekom razdoblja od godinu dana od dana uvođenja, znači tijekom cijele 2023. Poslovna mreža Hrvatske poštanske banke odnosno svi centri Banke su na raspolaganju za zamjenu kune u euro.
 • Naplaćuje li se naknada prilikom zamjene kuna u euro?
 • Na usluge zamjene gotovog novca kuna u gotov novac eura HPB potrošačima neće naplaćivati naknadu neovisno o količini novčanica i kovanica koje se mijenjaju, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije. Zamjena  iznad 100 komada novčanica i/ili 100 komada kovanica kuna kao i zamjena u vrijednosti iznad 4.000,00 EUR (neovisno o broju novčanica i kovanica) provode se uz prethodnu najavu i dogovor u centru Banke.
  Svojim klijentima Banke će tijekom 2023. omogućiti i zamjenu gotovog novca kune u euro polaganjem na račun, također uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.
 • Je li moguća zamjena gotovog novca nakon 2023. godine?
 • Zamjena gotovog novca će biti moguća i nakon proteka 12 mjesecu od dana uvođenja eura i to u Hrvatskoj narodnoj banci bez naknade - za novčanice bez vremenskog ograničenja, a za kovanice do proteka tri godine od dana uvođenja eura. 
DVOJNO ISKAZIVANJE CIJENA
 • Koliko dugo traje dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima?
 • Od 5. rujna 2022. godine započelo je dvojno iskazivanje cijena koje će biti obvezno do 31. prosinca 2023.  Takvo iskazivanje cijena, u vremenu prije i poslije uvođenja eura, važno je kako ne bi došlo do neopravdanog podizanja cijena i smatra se ključnom mjerom za sprječavanje neispravnog preračunavanja. Dvojnim iskazivanjem cijena građanima se omogućuje lakše privikavanje na cijene i druge novčane vrijednosti iskazane u eurima.
 • Tko mora iskazati cijene u kunama i eurima?
 • Sve cijene roba i usluga moraju se iskazati u dvjema valutama, a obveza dvojnog iskazivanja cijena odnosi se na poduzeća, trgovine, banke, tijela državne uprave i poduzeća iz javnog sektora. Osim na račune u trgovinama, račune za komunalne usluge, cjenike i kataloge, promotivne materijale na internetskim stranicama, dvojno iskazivanje primjenjuje se i u izvješćima o isplati plaća, mirovina ili socijalnih naknada, o stanju bankovnih računa, štednje, kredita, izvješća o vrijednosti udjela u investicijskim i mirovinskim fondovima.
 • Što je Banka dužna iskazati u kunama i eurima?
 • Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH Banka je dužna sljedeće informacije dvojno iskazati klijentima:
   
  • tarifu naknada
  • početno i završno stanje računa te iznos prekoračenja na izvodima
  •  pri pružanju usluge internetskog i mobilnog bankarstva za transakcijski račun koji je do dana uvođenja eura bio kunski račun: stanje računa i iznos prekoračenja ili raspoloživog stanja na najmanje jednom izborniku/ekranu u prikazu o računu
  • na bankomatu pri isplati gotovog novca na ponuđenim predefiniranim iznosima na ekranu te stanje računa kod upita u stanje računa ako je dostupno na ekranu i ispisu
  • ukupan iznos kredita i iznos obroka ili anuiteta u otplatnom planu i u Europskom standardiziranom informativnom obrascu (ESIS) kod novih ugovaranja kredita u kunama
  • stanje nedospjelog dugovanja i dospjelo, a neplaćeno dugovanje kod godišnje obavijesti o stanju kredita u kuni
  • stanje depozita kod godišnje obavijesti o stanju depozita u kuni
 • Je li moguće plaćanje u euru tijekom razdoblja dvojnog iskazivanja?
 • Plaćanja eurom započinje tek od dana uvođenja eura kao službene valute u RH, od 1. siječnja 2023.
 • Kako se obračunavaju cijene po fiksnom tečaju?
 • Za preračunavanje kuna u eure koristi se isključivo fiksni tečaj konverzije koji utvrđuje Vijeće EU i koji iznosi 7,53450 kn za euro. Pri preračunavanju cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti iz kune u euro fiksni tečaj konverzije treba se koristiti u punom brojčanom iznosu. Preračunavanje cijena primjenom skraćene verzije fiksnog tečaja konverzije, primjerice tečaja zaokruženog na dvije decimale 7,53 kn, nije dopušteno.
  Nakon preračunavanja iz kuna u eure primjenom punog fiksnog tečaja s pet decimala te u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, dobiveni rezultat zaokružuje se na dvije decimale s točnošću od jednog centa na temelju treće decimale, tako da druga decimala ostaje nepromjenjena ako je treća manja od 5, a ako je treća decimala jednaka ili veća od 5, druga decimala povećava se za jedan i iznos u centima zaokružuje se na viši cent.
ŠTEDNJA I RAČUNI U BANCI
 • Trebam li se javiti u banku zbog kunske štednje, tekućih i žiro računa u kunama?
 • Nije potrebno dolaziti u banku zbog postojećih ugovora o štednji i tekućih i žiro računa u kunama. Iznosi na računima kao i kod depozita su konvertirani 1. siječnja 2023. godine prema fiksnom tečaju. Ostaje isti IBAN te isti broj računa, ista debitna kartica i PIN te isti iznos prekoračenja po tekućem računu u kunama ukoliko ga klijent ima u korištenju. Postojeći iznos prekoračenja u kunama konvertirao se u euro prema fiksnom tečaju.
 • Ako uz kunski račun već imam tekući i žiro račun u euru, hoću li s konverzijom imati dva računa u eurima?
 • Ako se radi o računima s različitim IBAN-om, klijent će imati dva EUR računa te možete sami odlučiti želite li jednog od njih zatvoriti ili ga i dalje koristiti.
  Računi s istim IBAN-om, su se „spojili“, salda su se zbrojila te i nadalje koristite jedan jedinstveni račun, s istim uvjetima koje ste imali na HRK računu (način slanja izvoda, prekoračenje, paket/HPB Kombinacija, aktivne punomoći, blokade/zabrane raspolaganja, aktivni trajni nalozi…), osim opunomoćenika. Ukoliko su opunomoćenici bili isti po oba računa, tada su se automatski prenijela i dalje mogu poslovati kao i do sada, no ukoliko su bili različiti ili je opunomoćenik bio po HRK računu, a ne po EUR računu, tada trebate doći u Banku i izjasniti se što želite nakon uvođenja EUR-a.
  Klijenti su detalje dobili u pisanoj obavijesti na dopisnu adresu.
 • Što se dogodilo s punomoćima po računima nakon konverzije, jesu li iste / promijenjene?
 • Ako je klijent imao samo kunski račun (ili je imao i eurski, ali s različitim brojem/IBAN) punomoći (kao i ostale aktivne kondicije po računu) su se prenijele na eurski račun. Ako je klijent imao  kunski i eurski račun s istim IBAN-om, punomoći su se prenijele samo ukoliko su iste bile, u trenutku konverzije, aktivne po oba računa. Ukoliko nisu bile iste (npr. po HRK računu je opunomoćena osoba A, a po EUR računu osoba B) punomoći se nisu evidentirale  na eurskom računu.
  Klijenti su detalje dobili u pisanoj obavijesti na dopisnu adresu.
 • Koliko dugo će biti moguće provjeriti stare promete po računima?
 • Neće biti vremenskog ograničenja u smislu pregleda prometa po računima u kunama. Sve partije koje su otvorene u domicilnoj valuti prilikom konverzije su dobile sufiks HRK te će se na taj način omogućiti pregled prometa po zatvorenim računima. Isto vrijedi za kredite - moći će se vidjeti prometi po starim (zatvorenim) partijama. Na on-line kanalima moći će se vidjeti promete po konvertiranim kunskim računima 12 mjeseci.
KARTICE I BANKOMATI
 • Hoće li se morati mijenjati postojeće kartice?
 • Sve postojeće debitne, kreditne i prepaid kartice neće se mijenjati – ostaju iste uz pripadajući PIN. 
 • Jesu li od 1. siječnja 2023. na svakom bankomatu euri?
 • Banke su na dan uvođenja eura (1.1.2023.) osigurale dovoljne kapacitete bankomatske mreže koja je u mogućnosti isplaćivati eure. U danima nakon uvođenja eura širila se aktivna bankomatska mreža, a Hrvatska poštanska banka je svoje klijente putem internetske stranice www.hpb.hr redovito informirala o dostupnim bankomatima.
  Na bankomatima svih banaka ukinuta je naknada za podizanje gotovog novca kune odnosno eura debitnom karticom fizičkih osoba u razdoblju 15.12.2022. - 15.1.2023. čime je osiguran jednostavan pristup gotovini u najintenzivnijem razdoblju prilagodbe bankomatske mreže u Hrvatskoj.
   
  Od 15. 1. 2023. cijela mreža HPB bankomata prilagođena je na euro.
KREDITNO POSLOVANJE
 • Mijenjaju li se ugovori o kreditima u kunama?
 • Ugovori o kreditima ostaju na snazi, a svi iznosi u kunama su konvertirani 1. siječnja 2023. Kod promjenjive kamatne stope visina se usklađuje sukladno visini NRS-a s tim da može biti ista ili niža od kamatne stope koja se primjenjivala prije uvođenja eura. Krediti uz fiksnu kamatnu stopu su konvertirani uz primjenu iste fiksne kamatne stope. Klijenti su dobili informaciju o novom stanju kredita u eurima i visini anuiteta putem individualizirane obavijesti sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH 15 dana prije uvođenja EUR-a na ugovoreni način dostave obavijesti.  
 • Do kad je Banka odobravala kredite u kunama?
 • U sklopu priprema za euro, Banka od rujna 2022. ne odobrava nove kredite u kunama. Kreditni proizvodi koji su odobravani samo u kunama modificirani su na način da se odobravaju uz valutnu klauzulu EUR, odnosno nakon 1. siječnja 2023. isključivo kao EUR krediti.
  Informacije o ponudi kredita objavljene su na internetskoj stranici Banke.
 • Što se mijenja s kreditima u eurima ili kreditima u kunama s valutnom klauzulom u euru?
 • Ugovori ostaju na snazi sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH. S 1. siječnjem 2023. godine svi iznosi u kunama su konvertirani u eure. Visina kamatne stope ukoliko je fiksna ostaje nepromijenjena, a ukoliko se radi o promjenjivoj kamatnoj stopi, visina se usklađuje sukladno visini objavljenog NRS-a s tim da može biti jedino ista ili niža od kamatne stope koja se primjenjivala prije uvođenja EUR-a. Kod kredita u kunama klijent je na ugovoreni kanal dostave obavijesti po kreditu dobio informaciju o novom stanju kredita u EUR (konvertirano prema određenom fiksnom tečaju), informaciju o novoj visini anuiteta u EUR-ima te (ukoliko je primjenjivo) novi otplatni plan. Kod kredita s valutnom klauzulom u EUR-ima klijentu se dostavljaju informacije o novoj visini kamatne stope ukoliko je do promjene došlo te novoj visini anuiteta u tom slučaju, a ukoliko je kamatna stopa nepromijenjena, tada se u biti ništa ne mijenja, samo se daljnja otplata kredita ne vrši pretvaranjem anuiteta u HRK, nego u EUR.
DIGITALNO BANKARSTVO
 • Postoji li opcija unutar internetskog i mobilnog bankarstva koja omogućuje brzo preračunavanje bilo kojeg eurskog iznosa u kunski i obratno?
 • Banka je unutar mobilnog i internetskog bankarstva za fizičke osobe omogućila opciju Kalkulator konverzije čija je svrha informativni izračun konverzije između valuta HRK i EUR i obratno, prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450.
 • Je li nakon 1. siječnja 2023. moguće platiti račun putem opcije Slikaj i plati unutar mHPB mobilnog bankarstva ako uplatnica ima izražen iznos u kunama?
 • Banka je osigurala podršku da se nalozi u kunama koje klijent skenira opcijom Slikaj i plati nakon 1.1.2023. automatski konvertiraju u EUR prema fiksnom tečaju konverzije, sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.
INVESTICIJSKI I MIROVINSKI FONDOVI
 • Kako se iskazuju vrijednosti udjela u investicijskim i mirovinskim fondovima nakon uvođenja eura?
 • Vrijednost obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda, cijena udjela u dobrovoljnom mirovinskom fondu, u UCITS fondu i u AIF-u koja se za dan koji prethodi danu uvođenja eura utvrđuje u kuni, na dan uvođenja eura iskazuje se u euru na temelju vrijednosti neto imovine fonda koja je preračunata u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije. Dobiveni iznos zaokružuje se u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje tih fondova.
 • Utječe li uvođenje eura na vrijednost imovine na osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu?
 • Uvođenje eura ne utječe na stanje novčane vrijednosti imovine na osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu. Osobni računi članova obveznih mirovinskih fondova vode se u obračunskim jedinicama. Novčana vrijednost imovine na osobnom računu ovisi o vrijednosti obračunske jednice iskazane u euru. Novčana vrijednost imovine na osobnom računu u obaveznom mirovinskom fondu u razdoblju dvojnog iskazivanja prikazivat će se na potvrdama i u izvješćima u kuni i euru.
ETIČKI KODEKS
 • Što je Etički kodeks?
 • Cilj Etičkog kodeksa je omogućiti pouzdano i transparentno uvođenje eura u Hrvatskoj. Svaki poslovni subjekt koji posluje u izravnom odnosu s potrošačima bit će pozvan da se pridruži inicijativi s ciljem ispravnog preračunavanja i iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti, bez neopravdanog povećanja maloprodajnih cijena. Poslovnim subjektima koji pristupe Etičkom kodeksu omogućit će se dobivanje i postavljanje vizualne identifikacijske oznake – logotipa i slogana, kojom će se potrošačima signalizirati kako se radi o pouzdanom poslovnom subjektu koji na ispravan način preračunava i iskazuje cijene i druge novčane iskaze vrijednosti te koji nije povećao cijenu robe ili usluge prema potrošačima bez opravdanog razloga. Popis poslovnih subjekata koji pristupe Etičkom kodeksu bit će javno dostupan.
  Etičkom kodeksu za zamjenu kune eurom pristupile su sve članice HPB Grupe
 • Kako će se štititi potrošače od neopravdanog podizanja cijena?
 • U Etičkom kodeksu jedno od načela je zabrana zlouporabe konverzija za neopravdani rast cijena. Svim građanima omogućit će se podnošenje pohvala i pritužbi na poslovne subjekte koji su pristupili Etičkom kodeksu putem portala e-Građani. Neovisno o aplikaciji, potrošaći će moći pritužbe prijaviti nadzornim tijelima, a predviđeno je uključivanje udruga za zaštitu potrošača u praćenju kretanja maloprodajnih cijena odabranih roba i usluga te praćenje poštovanja načela Etičkog kodeksa.
 • Hoće li biti poskupljenja zbog uvođenja eura?
 • Na primjeru sedam zemalja koje su uvodile euro efekt na inflaciju iznosio je od 0,2 do 0,4 postotna boda u prvoj godini. Zakonom o uvođenju eura kao službene valute zabranjeno je prilikom uvođenja eura povećati cijenu robe ili usluge bez opravdanog razloga.
PREDOPSKRBA GOTOVIM NOVCEM EURA
 • Što je Posredna predopskrba?
 • Posredna predopskrba je postupak opskrbe gotovim novcem eura posrednih primatelja prije uvođenja eura od strane banaka u rokovima utvrđenim Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH: predopskrba euronovčanicama najranije četiri mjeseca prije dana uvođenja eura i predopskrba eurokovanicama najranije tri mjeseca prije dana uvođenja eura. Preduvjet za posrednu predopskrbu je sklapanje ugovora o posrednoj predopskrbi između banke i posrednog primatelja te da je banka s HNB-om prethodno sklopila ugovor o predopskrbi.
 • Tko su posredni primatelji gotovog novca eura u predopskrbi?
 • Posredni primatelj je poslovni subjekt, tijelo javne vlasti, stambena štedionica, kreditna unija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac, drugi vjerovnik sukladno propisu kojim se uređuje potrošačko kreditiranje i pružatelj financijskih usluga sa sjedištem u RH.
 • Što je Pojednostavljena posredna predopskrba?
 • Pojednostavljena posredna predopskrba je postupak u kojemu banke opskrbljuju mikro poslovne subjekte gotovim novcem eura u iznosu ne većem od 10.000,00 eura najranije pet dana prije dana uvođenja eura. Preduvjet za pojednostavljenu predopskrbu je da je mikro poslovni subjekt prethodno potpisao Izjavu o pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi. Za iznos nominalne vrijednosti gotovog novca eura iz pojednostavljene predopskrbe mikro poslovnog subjekta banka onemogućuje raspolaganje novčanim sredstvima na računu mikro poslovnog subjekta, a na dan uvođenja eura se namiruje iz tih sredstava.
 • Tko su mikro poslovni subjekti?
 • Mikro poslovni subjekti su poslovni subjekti koji imaju manje od deset radnika i čiji godišnji prihodi i/ili ukupna aktiva u prethodnoj poslovnoj godini ne prelazi 15 milijuna kuna.
 • Što je predopskrba početnim paketima eurokovanica?
 • Početni paket eurokovanica je paket koji sadrži točno određenu količinu različitih apoena eurokovanica s nacionalnom stranom RH u unaprijed određenoj vrijednosti. Banka je  obavljala  predopskrbu početnim paketima eurokovanica potrošača i posrednih primatelja najranije mjesec dana prije dana uvođenja eura. Banka je obavljala opskrbu početnim paketima eurokovanica za sve potrošače bez iznimke.
 • Koja je vrijednost početnih paketa eurokovanica?
 • Vrijednost početnog paketa eurokovanica za potrošače iznosi 13 eura i 28 centi i sadrži 33 eurokovanice svih apoena. Za jedan početni paket eurokovanica potrošač plaća iznos od 100,00 kuna. Vrijednost početnog paketa eurokovanica za posredne primatelje iznosi 145 eura i 50 centi i sadrži 525 eurokovanica svih apoena. Za jedan početni paket eurokovanica posredni primatelj plaća u kunama protuvrijednost od 145,50 eura utvrđenu prema fiksnom tečaju konverzije.
 • Postoji li limit na količinu prodanih početnih paketa eurokovanica?
 • Banka je mogla obaviti opskrbu potrošača s najviše dva početna paketa po jednoj transakciji, dok za posredne primatelje nije bilo ograničenja.