eBankarstvo

Uveli smo euro!

Republika Hrvatska je 1. siječnja 2023. kunu zamijenila eurom i postala 20. članica europodručja.
Uveli smo euro!
Republika Hrvatska je 1. siječnja 2023. zamijenila kunu eurom koji je tog dana postao naša nova nacionalna valuta. Hrvatska je uvođenjem eura ušla u eurozonu kao 20. zemlja u kojoj je euro službena valuta.

Konverzija kuna u eure provedena je po fiksnom tečaju 1 euro = 7,53450 kuna.

Svi kunski iznosi na depozitnim, štednim i transakcijskim računima kao i svi iznosi kredita u kunama na dan uvođenja eura 1. siječnja 2023. su automatski i bez naknade preračunati u eure prema fiksnom tečaju te nije potrebno dolaziti u Banku radi konverzije.

Jedinstveni broj transakcijskog računa (IBAN) ostaje isti kao i kartice računa i njihovi PIN-ovi.
 
Od 1. siječnja 2023. na bankomatima u Republici Hrvatskoj je moguće podići isključivo eure, a do  15. siječnja bila je obustavljena naplata naknade za podizanje gotovine debitnim karticama fizičkih osoba na svim bankomatima u RH kako bi se tijekom prilagodbe bankomatske mreže olakšao pristup gotovom novcu. 

Od 15. siječnja 2023. cijela mreža HPB bankomata prilagođena je na euro te su korisnicima omogućene transakcije u novoj nacionalnoj valuti. Od 16. siječnja 2023. ponovno se primjenjuju naknade za podizanje gotovine prilikom korištenja debitnih kartica fizičkih osoba na bankomatima izvan bankomatske mreže HPB-a.

Po isteku razdoblja dvojnog optjecaja u kojem su od 1. do 14. siječnja 2023. bila moguća gotovinska plaćanja u kunama i eurima, od 15. siječnja 2023., euro je postao jedino sredstvo plaćanja u Hrvatskoj.

HPB će tijekom 2023. za sve potrošače mijenjati gotov novac kune za gotov novac eura uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i bez naknade, neovisno o količini novčanica i kovanica koje se mijenjaju. U slučaju potrebe zamjene većih iznosa gotovine, obvezna je najava i dogovor u Banci.

Svojim klijentima Banke će tijekom 2023. omogućiti i zamjenu gotovog novca kune u euro polaganjem na račun uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

Tijekom 2023. zamjena kuna za euro bit će moguća u bankama, FINA-i i Hrvatskoj pošti, a od 1. siječnja 2024. jedino u Hrvatskoj narodnoj banci, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i bez naknade, za novčanice kune bez vremenskog ograničenja, a za kovanice kune do isteka tri godine od uvođenja eura (do 31.12.2025.).

HPB nastavlja informirati svoje klijente o svim relevantnim pojedinostima o poslovanju u novoj valuti na www.hpb.hr, a važne informacije možete pronaći i na stranici euro.

5 pitanja o euru

Kad i kako ćemo mijenjati kune u eure, kako se provodi konverzija depozita i kredita, što će se dogoditi s našim računima u banci i s karticama te moramo li već 1. siječnja 2023. sve plaćati eurima? Odgovore pogledajte u novom videu iz serijala 'HPB za financijsku pismenost'