eBankarstvo

Upozorenje: Socijalni inženjering - prijevare putem zlonamjernih e-mailova

5. 5. 2023.
Upozorenje: Socijalni inženjering - prijevare putem zlonamjernih e-mailova

Uočena je pojačana aktivnost prevaranata koji se socijalnim inženjeringom, putem zlonamjernih e-mail poruka (phishing e-mailova) predstavljaju kao Hrvatska poštanska banka d.d. ("Banka''). 

Prevaranti u svom zlonamjernom e-mailu će Vas pokušati navesti da otvorite prijevarnu poveznicu navedenu u zlonamjernom e-mailu i unesete svoje autentifikacijske podatke; broj tokena i kodove koje generira token (OTP, MAC ili MDS) navodeći lažnu svrhu primjerice nedostupnosti korištenja usluga internet bankarstva i/ili ažuriranja aplikacija/podatka, povrata poreza, primitaka uplate, aktivacija kartice ili zbog upravljanja rizicima sprječavanja pranja novca ili financiranja terorizma i sl.

Po zaprimljenoj zlonamjernoj e-mail poruci može uslijediti telefonski poziv na službeni telefon tvrtke od prevaranata, koji se predstavljaju kao djelatnici Banke te dodatno traže i zahtijevaju postupanje po zlonamjernoj e-mail poruci. Broj koji se prikazuje na Vašim telefonima je lažirani broj Banke 00 385 80 0472 472.

Napominjemo da je pozivni broj Kontakt centra Banke 0800 472 472 koji se u slučajevima u kojima će Vas zaposlenik Kontakt centra Banke kontaktirati, nikada neće prikazati na Vašem telefonu budući da to nije odlazni/izlazni broj Banke.

Ističemo kako Vas Banka nikada neće tražiti unos ili dostavu:
  1. broj tokena i kodove koje generira token (OTP, MAC ili MDS) na poveznicama dostavljenima u e-mail ili SMS/ messenger (VIBER/ WhatsAPP) poruci;
  2. presliku osobnih dokumenata, podataka o karticama, stanjima računa.

Ako zaprimite zlonamjernu e-mail poruku i/ili telefonski poziv prije davanja podataka ili postupanja vodite računa da:
  • provjerite pozivni broj na Vašem telefonu te ako je ispisan 00 385 80 0472 472 ne prihvaćajte poziv, već odmah nazovite svog nadležnog Voditelja poslovnog odnosa;
  • provjerite pošiljatelja e-maila pregledom e-mail adrese, e-mail adresa Banke završava @hpb.hr i nikada ne završava s .com ili sl.
  • Internet bankarstvo isključivo otvarajte putem stranice www.hpb.hr  a, ne putem poveznica dostavljenih e-mailom ili porukama SMS/ messenger (VIBER/ WhatsAPP) ili otvaranjem poveznica na plaćenim Google oglasima;
  • prilikom pristupa Internet bankarstvu za poslovne subjekte kao poveznica u web pregledniku mora biti navedeno  https://ibps.hpb.hr/HPB.iBank.IBPS.Web/
Ako ste zaprimili zlonamjernu e-mail poruku i/ili telefonski poziv od osobe koja se predstavlja da je djelatnik Banke s pozivnog broja 00 385 80 0472 472, odmah slučaj prijavite Vašem dodijeljenom voditelju poslovnog odnosa te ne pristupajte i/ili ne otvarajte poveznice dostavljene u zlonamjernim e-mail porukama.

Pozivamo sve klijente Hrvatske poštanske banke d.d. na dodatnu pažnju i oprez.
Povratak na novosti