eBankarstvo

Upozorenje: NOVA lažna stranica HPB internetskog poslovanja

21. 3. 2023.
Upozorenje: NOVA lažna stranica HPB internetskog poslovanja

Upozoravamo na pojačanu aktivnost prevaranata koji dostavom prijevarne phishing poruke sa e-mail adrese: 
[email protected] klijente navodi da klikom na poveznicu (koja izgledom odgovara legalnoj stranici Banke), traži prijavu na digitalne kanale (IBG).

Sama poveznica preusmjerava klijenta na prijevarni link https://hpbgrupa.com/HPB.iBank.IBPS.Web/HPBprijava_1.php.

Upisivanjem pristupnih autorizacijskih kodova, isti se prosljeđuju prevarantima što za posljedicu može imati neovlaštene transakcije po računu i/ili probleme u korištenju internetskog bankarstva Banke.

Legalna stranice HPB Internet bankarstva su:

Legalna domena HPB je hpb.hr, a legalna adresa kontakt centra HPB je [email protected].

Ističemo kako e-mail adresa Banke nikada ne završava sa .com.

Pozivamo sve klijente Hrvatske poštanske banke na dodatnu pažnju i oprez.  
Povratak na novosti