eBankarstvo

Upozorenje: NOVA lažna stranica HPB internetskog poslovanja

03.05.2023
Upozorenje: NOVA lažna stranica HPB internetskog poslovanja

Upozoravamo na pojačanu aktivnost prevaranata koji dostavom prijevarne phishing poruke s e-mail adrese: info@hpb-info.com klijente navode da klikom na poveznicu (koja izgledom odgovara legalnoj stranici Banke), traži prijavu na digitalne kanale (IBG). Prijevarna poveznica/link u sklopu prijevarne phishing poruke glasi: https://hpb-info.com/HPB.iBank.IBPS.Web/HPBprijava_1.php.
 
Upisivanjem pristupnih autorizacijskih kodova, isti se prosljeđuju prevarantima što za posljedicu može imati neovlaštene transakcije po računu i/ili probleme u korištenju internetskog bankarstva Banke.

Legalna stranice HPB Internet bankarstva su:
Legalna domena HPB je hpb.hr, a legalna adresa kontakt centra HPB je kontakt.centar@hpb.hr. Ističemo kako e-mail adresa Banke nikada ne završava sa .com.

Pozivamo sve klijente Hrvatske poštanske banke na dodatnu pažnju i oprez.  
Povratak na novosti