eBankarstvo

Upozorenje: NOVA lažna stranica HPB internetskog poslovanja

25.04.2023
Upozorenje: NOVA lažna stranica HPB internetskog poslovanja

Upozoravamo na pojačanu aktivnost prevaranata koji dostavom prijevarne phishing poruke sa e-mail adrese: info@hpb-poslovni.com klijente navode da klikom na poveznicu (koja izgledom odgovara legalnoj stranici Banke), traži prijavu na digitalne kanale (IBG). Sama prijevarna poveznica https://ibps.hpb.hr/HPB.iBank.IBPS.Web/obradaPodataka preusmjerava klijenta na prijevarni link https://hpb-poslovni.com/HPB.iBank.IBPS.Web1/HPBprijava_1.php

Upisivanjem pristupnih autorizacijskih kodova, isti se prosljeđuju prevarantima što za posljedicu može imati neovlaštene transakcije po računu i/ili probleme u korištenju internetskog bankarstva Banke.
 

Legalne stranice HPB Internet bankarstva su:

 

Legalna domena HPB je hpb.hr, a legalna adresa kontakt centra HPB je kontakt.centar@hpb.hr.

Ističemo kako e-mail adresa Banke nikada ne završava sa .com.

Pozivamo sve klijente Hrvatske poštanske banke na dodatnu pažnju i oprez.  
Povratak na novosti