eBankarstvo

Upozorenje: Lažna stranica HPB internetskog poslovanja

16. 3. 2023.
Upozorenje: Lažna stranica HPB internetskog poslovanja


Upozoravamo na pojačanu aktivnost prevaranata koji dostavom prijevarne phishing poruke sa e-mail adrese: kontakt.centar@hpb-dd.com ili e-mail adrese kontakt.centar@hpbpostanska.com koje klijente navode da klikom na poveznicu (koja izgledom odgovara legalnoj stranici Banke), traže prijavu na digitalne kanale (IBG). Sama poveznica preusmjerava klijenta na prijevarni link https://HpBpOstanSka.com.


Upisivanjem pristupnih autorizacijskih kodova isti se prosljeđuju prevarantima što za posljedicu može imati neovlaštene transakcije po računu i/ili probleme u korištenju internetskog bankarstva Banke.

Legalne stranice HPB Internet Bankarstva su:

Legalna domena HPB je hpb.hr, a legalna adresa kontakt centra HPB je kontakt.centar@hpb.hr.

Ističemo kako e-mail adresa Banke nikada ne završava sa .com.

Pozivamo sve klijente Hrvatske poštanske banke na dodatnu pažnju i oprez.  
Povratak na novosti