eBankarstvo

Sprječavanje sukoba interesa

Politika upravljanja sukobom interesa je temeljni akt HPB Grupe kojim se uspostavljaju osnovna načela kojima je cilj utvrđivanje, smanjenje ili sprječavanje stvarnih i potencijalnih sukoba interesa. Načela koja donosi ova Politika integrirana su u operativne procese i interne akte Banke kako bi se u organizacijskom i operativnom smislu uspostavili mehanizmi, mjere i postupci u vezi upravljanja sukobom interesa.

Načela ove Politike također se primjenjuju kod upravljanja i sprječavanja sukoba interesa koji može nastati u vezi pružanja investicijskih usluga klijentima i obavljanja investicijskih aktivnosti u svezi poslovanja s financijskim instrumentima.