eBankarstvo

Skrbništvo

Prepustite skrb nad svojim financijskim instrumentima iskusnom timu skrbništva HPB-a. Postanite naš klijent još danas te prepustite nama da vodimo brigu o vašim financijskim instrumentima.
Skrbništvo

Usluga skrbništva

Prepustite skrb nad svojim financijskim instrumentima iskusnom timu skrbništva HPB-a. Postanite naš klijent još danas te prepustite nama da vodimo brigu o vašim financijskim instrumentima.

Usluga skrbništva namijenjena je postojećim i budućim klijentima HPB-a koji posluju s financijskim instrumentima na domaćim i inozemnim tržištima kapitala te je dio širokog spektra usluga s financijskim instrumentima kojeg vam pruža HPB.

Što omogućuje usluga skrbništva?

Pohrana i čuvanje financijskih instrumenata
Ažurno izvještavanje o stanju i promjenama po računima
Namira financijskih instrumenata
Namira financijskih instrumenata kojima se trguje na domaćem i na inozemnim tržištima kapitala
Izvještavanje o korporativnim akcijama
Uključujući izvršavanje naloga za ostvarivanje prava koja proizlaze iz aktivnosti dioničkih društava
Naplata prihoda od financijskih instrumenata i izvještavanje
Naplata dividende, kupona obveznica i ostalih instrumenata na skrbi
Zastupanje na skupštinama dioničara
Zastupanje na skupštinama dioničara prema instrukciji klijenta, izvještavanje o rezultatima godišnje skupštine dioničara
Dodatne usluge
Prema dogovoru s klijentom
Usluga depozitara
Hrvatska poštanska banka je članica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD), ima otvoren račun u Clearstream Banking Luxembourg (CBL), koristi uslugu globalnog skrbnika State Street Bank (SSB) te više banaka na regionalnim tržištima: Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Makedonija. Poslove skrbništva obavlja na temelju prethodnog Odobrenja za rad Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) za pružanje investicijskih usluga i obavljanje aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga iz čl. 5 stav. (1) i (2) Zakona o tržištu kapitala.

Usluga depozitara

Osim usluge skrbništva, HPB pruža i uslugu depozitara mirovinskih i investicijskih fondova, sukladno odredbama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima i Zakonu o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, odnosno Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom te Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

Što omogućuje usluga depozitara?

  • Poslovi pohrane imovine
  • Poslovi praćenja tijeka novca
  • Kontrolni poslovi