eBankarstvo

Revolving krediti

Osigurajte povremene potrebe održavanja likvidnosti i financiranja obrtnih sredstava.
Revolving krediti

Za što se može koristiti revolving kredit?

  • Za održavanje likvidnosti
  • Za povremeno financiranje obrtnih sredstava
  • Za financiranje izvoza
  • Za ostale kratkoročne potrebe za financiranjem

Koje su prednosti korištenja revolving kredita?

  • Jednostavan način korištenja kredita
  • Neograničeno korištenje i vraćanje sredstava za vrijeme trajanja ugovora
  • Kamata se ne obračunava na cjelokupni iznos odobrenog kredita već samo na sredstva koja se koriste
  • Iznos i valuta kredita prema vašim potrebama
  • Instrumenti osiguranja određuju se u dogovoru s Bankom