eBankarstvo

PSD2 - HPB Open API portal

PSD2 - HPB Open API portal

Obavijesti

Datum Obavijesti: 20.06.2024.

*Obavijest o nedostupnosti HPB PSD2 sučelja-Produkcija*

  Zbog radova na aplikativnoj infrastrukturi Banke, dana 20.06.2024. (četvrtak) u periodu 22:00 do 23:00, usluge HPB PSD2 produkcijskog namjenskog sučelja privremeno neće biti dostupne.

  Zahvaljujemo na razumijevanju.

 Notice Date:  June 20th 2024

*Notice on unavailability of HPB PSD2 interface-Production*

  Due to works on the Bank's application infrastructure, on June 20th 2024. (Thursday) in the period between 22:00-23:00 HPB PSD2 production dedicated interface services will temporary not be available.
  (Zagreb local time).

  Thank you for your understanding.

 
 

Payment Service Directive – PSD2

Payment Service Directive – PSD2 Direktiva (EU) 2015/2366 sadrži propise o novim uslugama kojima će upravljati pružatelji platnih usluga treće strane (Third Party Payment Service Providers – TPP) u ime korisnika platnih usluga (Payment Service User – PSU).

Za provedbu novih usluga TPP, uz suglasnost korisnika platne usluge, može pristupiti njegovom računu putem API sučelja (XS2A sučelja). PSD2 propisuje sigurnosne mjere povezane s pristupom na račun korisnika platne usluge (Strong Customer Authentication – SCA) i uvjete za implementaciju i rad API sučelja detaljnije opisanima u EBA RTS dokumentu koji stupa na snagu od 14. rujna 2019. godine.

Dodatna dokumentacija za PSD2, zajednička svim bankama u Hrvatskoj, dostupna je na internetskim stranicama Hrvatske udruge banaka.

HNB link na navedenu tematiku: Obavijest Hrvatske narodne banke o novom Zakonu o platnom prometu i novom Zakonu o elektroničkom novcu

PSD2 – HPB Open API portal

Posjetite naš HPB Open API portal https://openbanking.hpb.hr/ koristeći preglednik Firefox, Chrome ili Edge.

Ukoliko ste registrirani kao Pružatelj usluga treće strane (TPP) i želite sudjelovati u testiranju HPB Open API portala, molimo da ispunite obrazac koristeći preglednik Firefox, Chrome ili Edge.

Informacije o tome kako banka obrađuje osobne podatke dostupne su na web adresi:
https://hpb.hr/zastita-osobnih-podataka

Podrška

Više informacija o Open API portalu dostupni su Vam na našim stranicama https://openbanking.hpb.hr/

Ciljana razina usluge produkcijskog namjenskog sučelja tj. vremena oporavka u slučaju nepredviđenih situacija:

  • Ciljano vrijeme oporavka (RTO) = 4 sata
  • Ciljana točka oporavka (RPO) = 4 sata

Kontakt

Za sva otvorena pitanja na koja ne možete pronaći odgovor na našim stranicama ili prijavu problema dostupan vam je naš Kontakt centar:

Nazovite besplatan info telefon dostupan od 0-24  0800 472 472           
 Pošaljte e-mail na [email protected]

API statistika

Poštovani, ovdje su dostupni kvartalni izvještaji o dnevnoj uporabi, performansama i dostupnosti namjenskog sučelja.