eBankarstvo

Pristup informacijama

Pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva HPB-u. Ukoliko zahtjev podnosite pisanim putem, molimo vas da popunite jedan od niže navedenih obrazaca i pošaljete ga na e-mail: sluzbenikzainformiranje@hpb.hr ili poštom na adresu:

HPB d.d.
Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb
Službenik za informiranje

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije