eBankarstvo

Pripreme za investicijski kredit


Dobrim pripremama uz savjete bankara skratit ćete put do investicijskog kredita i izbjeći vraćanje kreditnog zahtjeva na doradu

Ukoliko će vaša investicija biti financirana investicijskim kreditom krenite s pripremama kako biste na vrijeme posložili dokaze da imate zaokruženu i održivu financijsku konstrukciju što će banka iščitati iz različitih izvješća.    

 Evo što to znači kad je riječ o dokumentaciji i brojkama:

  • Realan višegodišnji financijski plan
  • Dobre bilance, zdrave poslovne knjige
  • Lista kupaca i dobavljača
  • Lista ugovorenih projekata
  • Marketinški plan (prodaja, cijene, konkurencija…)
  • Realna analiza tržišta
  • Otpornost na stres

Banku zanimaju sve informacije i dokumenti od financijskog plana i pravog stanja u bilancama do  dokaza sposobnosti vraćanja kredita, a gleda i marketinški plan bez obzira na djelatnost kojom se poduzetnik bavi.  

Kvalitetna priprema odnosno dobro poznavanje svih navedenih detalja već prije odlaska u banku skratit će vrijeme do realizacije kredita. Važan je od početka i kontakt s bankarom kako biste znali da ste na dobrom putu i izbjegli vraćanje kreditnog zahtjeva na doradu.   

Povratak na novosti