eBankarstvo

Priopćenja za javnost

Pratite naša priopćenja i saznajte sve o projektima i aktivnostima HPB-a.

Odnosi s medijima 
Odjel za korporativne komunikacije HPB-a
Jurišićeva 4, 10000 Zagreb
Tel: 01 4804 920, 4804 473, 4805 057
E-mail: pr@hpb.hr
Priopćenja za javnost