eBankarstvo

Primjenjiva regulativa i izvještaji

HPB Godišnji izvještaj o pet najboljih mjesta izvršenja financijskih instrumenata
Primjenjiva regulativa i izvještaji

Pet najboljih mjesta izvršenja financijskih instrumenata (RTS 28)

Sukladno EU Regulativi (Članak 27., Stavak 6., Direktiva o tržištu financijskih instrumenata (MiFID II)), HPB jednom godišnje za svaki razred financijskih instrumenata objavljuje Izvještaj o 5 najboljih mjesta izvršenja financijskih instrumenata u smislu volumena trgovanja na kojima je izvršavala naloge klijenata u prethodnoj godini, kao i podatke o ostvarenoj kvaliteti izvršenja naloga.

Radi smislene usporedbe i analize pet najboljih mjesta izvršenja informacije se objavljuju posebno za svaki razred financijskih instrumenata.

Volumen izvršenja i broj izvršenih naloga izraženi su kao postotak ukupnog volumena izvršenja odnosno ukupnog broja izvršenih naloga u tom razredu financijskog instrumenata.