eBankarstvo

Portfelji

Investicijske odluke prepustite nama.
Portfelji
Raspolažete s većom količinom novčanih sredstava, a želite ostvariti veći prinos nego što omogućuje klasično oročenje? Želite optimizirati ukupni rizik imovine koje posjedujete?

Portfelji su specijalizirana usluga HPB-a putem koje vaša novčana sredstva možete provjeriti Banci na upravljanje. Vaš investicijski savjetnik u skladu s vašim preferencijama i željama oblikuje i upravlja vašim portfeljem.

Pregled i prednosti portfelja

Individualan pristup
HPB kreira i vodi portfelj primjeren isključivo vama
Maksimalni prihod
prihod prema unaprijed postavljenim ciljevima
Recite NE „Svim jajima u istoj košari“
ulaganje u više vrijednosnica istovremeno
Sigurnost, profitabilnost, likvidnost i razdioba rizika
sva načela su pokrivena
Tim iskusnih stručnjaka
pažljivo i odgovorno upravljamo vašim sredstvima
Uplate i isplate sredstava
sukladno vašim potrebama i željama uplaćujete i podižete sredstva
Raspolažete s većom količinom novčanih sredstava, a želite ostvariti veći prinos nego što omogućuje klasično oročenje? Želite optimizirati ukupni rizik imovine koje posjedujete?

Portfelji su specijalizirana usluga HPB-a putem koje vaša novčana sredstva možete provjeriti Banci na upravljanje. Vaš investicijski savjetnik u skladu s vašim preferencijama i željama oblikuje i upravlja vašim portfeljem.

Kome je namijenjena usluga?

Usluga je namijenjena osobama koje u skladu s vlastitim ciljevima i ograničenjima žele investirati u vrijednosne papire i druge financijske instrumente na rok duži od godinu dana radi ostvarivanja dodatnog prinosa.

Povjeravajući sredstva, klijenti prepuštaju brigu o ulaganju Banci koja se individualno brine o svakom pojedinom portfelju na dnevnoj bazi te konstantno traži mogućnosti povećanja prinosa na klijentov portfelj u skladu s unaprijed definiranim ciljevima i ograničenjima.

Prema dogovorenoj investicijskoj politici, klijent i Banka definiraju investicijsku strategiju na temelju koje se povjerena sredstva investiraju u različite financijske instrumente. Banka kontrolira poštivanje limita, rizika i strategije ulaganja te redovito izvještava klijenta o kretanju vrijednosti pojedinih financijskih instrumenata s računa klijenta.

Svaki mjesec, a po potrebi i češće klijenti primaju izvještaj o svim aktivnostima i promjenama vrijednosti financijskih instrumenata u svom portfelju, odnosno izvještaj o kretanju vrijednosti uloženih sredstava.

HPB svakodnevno radi analize te prati, alocira i realocira sredstva kojima upravlja za ime klijenta.
Modeli portfelja
Nudimo vam uslugu upravljanja portfeljem kroz nekoliko modela ulaganja, kreiranih sukladno individualnim preferencijama klijenata. U nastavku dajemo tri primjera takvih portfelja, od kojih je svaki informativnog karaktera te je moguća njihova prilagodba sukladno vašim željama, ciljevima i potrebama.
 • Model niskog rizika
 • Dominantno ulaganje u instrumente tržišta novca (depoziti, komercijalni i trezorski zapisi) i dužničke vrijednosne papire (obveznice), s manjim dijelom ulaganja u vlasničke vrijednosne papire (dionice) i strukturirane proizvode.
  Cilj modela niskog rizika je očuvanje realne vrijednosti uložene imovine.
  PRINOS: kreiran za investitora s niskom tolerancijom spram rizika, usporediv je s drugim niskorizičnim ulaganjima (novčani fondovi, depoziti i sl.)
 • Model umjerenog rizika
 • Ulaganje kao kombinacija instrumenata sa fiksnim prinosom (npr. obveznice) i vlasničkih vrijednosnih papira (dionice) i strukturiranih proizvoda, te dijelom ulaganja u instrumente tržišta novca.
  Cilj modela umjerenog rizika je povećanje vrijednosti uložene imovine uz umjereno izlaganje dioničkom tržištu.
  PRINOS: kreiran za investitora sklonog umjerenom riziku, odnosno onima koji imaju određenu toleranciju na promjenu vrijednosti portfelja. Prinos varira kako povećanjem, tako i smanjenjem vrijednosti uloženih sredstava.
 • Model visokog rizika
 • Ulaganje namijenjeno investitorima s dužim vremenskim horizontom ulaganja. Model je usmjeren ulaganju gotovo cijelog iznosa u vlasničke vrijednosne papire (dionice) i strukturirane proizvode u RH i u inozemstvu.
  Cilj modela je ostvariti maksimalan dugoročni rast vrijednosti uložene imovine.
  PRINOS: namijenjen je investitorima spremnima na preuzimanje više stope rizika i oscilacija u prinosu, u svrhu ostvarivanja potencijalno značajnijih prinosa na ulaganje.

Od vaše dokumentacije trebamo samo

 • Registracija poduzeća
 • Popis ovlaštenih potpisnika
 • Dokaz o otvorenom žiro računu

Ostala dokumentacija

Da biste postali portfolio klijent Hrvatske poštanske banke, osim uplate novčanih sredstava na račun Banke i određivanja profila ulagatelja, odnosno primjerenosti ulaganja, potrebno je i potpisati Ugovor o upravljanju portfeljem, odabrati jedan od modela te potpisati Izjavu o politici ulaganja.

Dokumenti su dostupni i u poslovnicama i uredima Banke:

Kontakt

Odjel upravljanja imovinom:
Strojarska 20, VII. Kat
e-mail: asset@hpb.hr

HPB Investicijski savjetnik za upravljanje portfeljima:
Tel: 01 4888 148